BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, October 20, 2009

KREATIVITI SENI VISUAL

Setiap karya seni visual dikaji dari aspek berikut:

Hal benda: Mengenal pasti pelbagai hal benda (figura, objek alam, objek buatan manusia dll) yang digunakan dalam karya seni visual. Memahami penampilan imej dalam karya seni visual dalam konteks aliran dan stail yang berbeza. Memahami dan membezakan imej realistik, abstrak dan non-objektif dalam karya seni visual.

Komposisi: Mengenalpasti asas seni reka yang terdapat dalam setiap karya seni visual. Mengkaji penggunaan asas seni reka sebagai bahasa seni visual dan memahami sifat-sifat ekspresif asas seni reka dalam menyatakan maksud. Memahami bagaimana asas seni reka diolah dan diadun dalam sesuatu hasil karya seni. Mengkaji penggunaan pelbagai media dan teknik untuk hasilkan kesan ekspresif dalam karya seni visual.

Kandungan: Memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan bagi menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni visual. Mengkaji makna, mesej, idea dan fungsi yang disampaikan melalui karya seni visual

Aspek-aspek tersebut di atas biasanya dikaji dalam konteks kualiti estetik dari segi imitationalisme (Literal quality), formalisme (Formal qualities) dan emosionalisme (expressive qualities).
.
Pendekatan Kritikan Seni
Jurnalistik: Laporan, penerangan dan penulisan diskriptif (seperti pameran seni di galeri) yang disiarkan dalam surat khabar, majalah, radio dan televisyen untuk bacaan/pengetahuan umum

Ilmiah: Penulisan terperinci dan in-depth dibuat secara intepretif yang disiarkan dalam jurnal dan majalah, laporan dalam seminar dan konferensi.


Seni tampak atau seni visual telah lama berkembang di Malaysia. Adalah dipercayai lebih dari 200 tahun dulu. Namun kewujudan seni ini hanya menjadi satu kepentingan pada negara mulai tahun 1930-an saja. Melihat kepada kepentingan seni ini, tidak ada satu kajian khusus dilakukan terhadap kepentingan kritikan seni. Sudah sampai masanya bidang kritikan seni perlu dikaji dengan lebih mendalam lagi. Tujuan utama kajian ini di peringkat awal ialah untuk meninjau sejauhmanakah perkembangan kritikan seni telah berlaku dalam dunia seni tampak di Malaysia khususnya seni catan. Apakah kritikan seni dapat menyumbang ke arah kemajuan atau di sebaliknya dalam arus perkembangan seni catan. Bagaimana penerimaan artis terhadap peranan kritikan seni ini. Hasil kajian ini juga akan menjadi faktor menentukan sejauhmanakah kritikan seni dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan seni catan di Malaysia.


PERKEMBANGAN SENI LUKIS DI MALAYSIA

Tahun 1930-an dan 1940-an
Seni halus (lukisan, catan, cetakan, arca dll) bermula pada tahun 1930-an dengan terciptanya catan awal oleh Yong Mun Sen, Abdullah Ariff. Pelukis Malaysia bebas daripada sebarang kongkongan kerana belum terdedah kepada aliran dari barat. Pendedahan hanya tertumpu kepada penghasilan rakan seperjuangan. Karya mereka mentah dan tidak halus kerana tiada bimbingan.

Tahun 1950-an
Awal tahun 1950-an, Malaysia mula mempunyai pelukis yang berkedudukan dan dedikasi seperti Yong Mun Sen, Abdullah Ariff, Cheong Soo Pieng, Khaw Sia. Alam seni halus Malaysia masih suram dan kurang memberangsangkan. Ketibaan Mohammed Hoessein Enas dari Indonesia telah membawa era baru dalam aliran naturalis dengan melukis figura manusia kepada pelukis tempatan.Tay Hooi Keat yang baru pulang dari United Kingdom memperkenalkan asas seni lukis seperti bentuk, garisan, rupa, warna, jalinan dan sebagainya.

Tahun 1960-an
Era 1960-an dikatakan merupakan penghasilan karya yang matang dari pelukis-pelukis Malaysia. Pelukis-pelukis bukan sahaja menganut aliran impresionis malah lebih berani dalam aliran ekspresionis, pop, konseptual, op dan lain-lain.

Tahun 1970-an
Pelukis seperti Redza Puyadasa, Sulaiman Haji Esa, Chong Kam Kow, Tan Teong Eng dan Joseph Tan telah menggegarkan dunia seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar.Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopor oleh Chong Kam Kow, Tan Teong Eng dan Tong Tuck Kan telah menjadi ikutan. Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan baru dalam lukisan.Karya catan masa ini mengandungi nilai ikon dengan tegasan monolitik.

Tahun 1980-an
Awal tahun1980-an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naïf, sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang berprinsipkan mitos dan legenda yang kaya di rantau ini. Terdapat juga pelukis yang mendekatkan diri kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan keadaan dan peristiwa yang berlaku dalam negara, warisan budaya serantau, sosial dan politik yang berkontekskan Islam.

KEPENTINGAN KREATIVITI DALAM SENI VISUAL

Seni tampak atau seni visual telah lama berkembang di Malaysia. Adalah dipercayai lebih dari 200 tahun dulu. Namun kewujudan seni ini hanya menjadi satu kepentingan pada negara mulai tahun 1930-an saja. Melihat kepada kepentingan seni ini, tidak ada satu kajian khusus dilakukan terhadap kepentingan kritikan seni. Sudah sampai masanya bidang kritikan seni perlu dikaji dengan lebih mendalam lagi. Tujuan utama kajian ini di peringkat awal ialah untuk meninjau sejauhmanakah perkembangan kritikan seni telah berlaku dalam dunia seni tampak di Malaysia khususnya seni catan. Apakah kritikan seni dapat menyumbang ke arah kemajuan atau di sebaliknya dalam arus perkembangan seni catan. Bagaimana penerimaan artis terhadap peranan kritikan seni ini. Hasil kajian ini juga akan menjadi faktor menentukan sejauhmanakah kritikan seni dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan seni catan di Malaysia.

0 comments: